KOŚCIÓŁEK W SIENIAWIE

Kościółek pw. Św. Antoniego Padewskiego z XVIII w. wraz ze starodrzewem na przykościelnym cmentarzu, wpisany jest do rejestru zabytków pod Nr A-218/118 z dnia 25.09.1961 r. Pierwotnie była to prywatna kaplica, wybudowana przez właściciela majątku. Kościółek w Sieniawie drewniany, typowo góralski, od strzechy po „soboty” pokryty gontem, posiadający sygnaturkę. W 1845 r. kościółek otrzymał nowy wystrój wnętrza, nowe figury i obrazy ufundowane przez hrabinę Borowską.

Podobne wpisy