SZLAKI PIESZE I ROWEROWE

Na terenie gminy Raba Wyżna znajdują się cenne przyrodniczo i kulturowo tereny. Cała gmina, zgodnie z Rozporządzeniem nr 27 Wojewody Nowosądeckiego z dnia 01. 10. 1997 roku (Dz. Urz. Wojewody Nowosądeckiego nr 43/97), objęta jest formą ochrony, jaką jest obszar chronionego krajobrazu. Przez teren gminy prowadzą szlaki turystyczne w kierunku na Turbacz i Babią Górę, istnieją dogodne warunki do uprawiania turystyki rowerowej i konnej, jak również sportów zimowych.

Specyfika rolnictwa górskiego z dużym udziałem nieuprzemysłowionej hodowli w małych gospodarstwach jest atrakcyjną podstawą dla rozwoju agroturystyki. Gmina posiada również szereg obiektów zaliczanych do pomników przyrody. Obok walorów przyrodniczych gmina dysponuje również licznymi obiektami i zespołami zabytkowymi, zarówno wpisanymi do Rejestru Zabytków Nieruchomych Małopolskiego Konserwatora Zabytków, jak i nie ujętych w wymienionym rejestrze, ale cennych i ważnych dla gminy.

Raba Wyżna – mapa szlaków turystycznych | mapa-turystyczna.pl

Podobne wpisy